23850-25170
Πτυχίο 3 Ενοτήτων
για προκηρύξεις σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα
130€
Πτυχίο 3
Ενοτήτων
για προκηρύξεις σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα
160​€
Πτυχίο 6
Ενοτήτων
​για Φοιτητές
για προκηρύξεις σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα
210​
Πτυχίο 6
Ενοτήτων
για προκηρύξεις σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα
260